Vores fokus

Vi ønsker med vores undervisning at være med til at give patientsikkerheden den højeste prioritet, så der i videst muligt omfang forebygges misforståelser. Samtidigt har vi fokus på, at kommunikationen med kolleger skal medvirke til at skabe tryghed og velvilje mellem den udenlandske læge og dennes nye kolleger. Vores undervisning vil også være medvirkende til […]

Se mere
Til kursister

Når du skal lære dansk, er det vigtigt, at du forbereder dig på, at det er en meget, meget stor opgave, som kommer til at kræve en stor indsats. Vi vil naturligvis gøre alt for, at det bliver en succes for dig. Allerede inden vi går i gang med undervisningen, er der nogle ting, du […]

Se mere
Sådan arbejder vi

Vi tilbyder vores hjælp i rekrutteringsprocessen ved en screening af fagligt egnede kandidater. Vi har ikke den nødvendige baggrund for at kunne vurdere kandidaternes faglige baggrund, men via certificering i brugen af internationalt anerkendte intelligens- og personlighedstest, kan vi være med til at sikre størst mulig gevinst for sygehuset. Via tests kan vi identificere sproglige […]

Se mere

Velkommen til TalDansk

Hos TalDansk ved vi præcist, hvad der skal til, for at udlændinge bliver gode til at tale og forstå, læse og skrive dansk. Selv den dygtigste udenlandske læge har brug for et supergodt og letforståeligt dansk, som er værktøjet, der skal til for at kunne være en dygtig læge i Danmark. TalDansk kan gøre din nye udenlandske medarbejder helt selvkørende på seks måneder. Vi har fokus på et helt korrekt dansk og på, at sproget aldrig må bringe patientsikkerheden i fare.

Læs mere
Så hurtigt kan det gå

Opstart

Opstart

Afdelingen har behov for nye medarbejdere.
- faglig vurdering
- Stillingsopslag
- TalDansk - vi hjælper med vurdering af sproglige og sociale kompetencer
- endeligt valg af kandidat

1 måned

1 måned

Medarbejderen kan forstå, tale og skrive dansk på dagligdags niveau med helt enkle sætninger for eksempel om egen person.

2 måneder

2 måneder

Medarbejderen kan forstå, tale og skrive dansk, som udover faktuelle ord også indeholder følelser og små refleksioner.

3 måneder

3 måneder

Medarbejderen kan forstå, tale og skrive dansk i hovedpunkter og deltage i almindelige samtaler på hverdagsniveau.

4 måneder

4 måneder

Medarbejderen kan forstå, tale og skrive dansk på et mere komplekst niveau. Kan deltage i faglige diskussioner på arbejdspladsen.

5 måneder

5 måneder

Medarbejderen kan forstå, tale og skrive flydende dansk uden at skulle lede efter ordene og kan udtrykke sig klart i komplekse sager.

6 måneder

6 måneder

Medarbejderen kan forstå, tale og skrive et stort set flydende og korrekt dansk med sans for betydningsnuancer i sproget. Behersker det danske fagsprog. Har modtaget tilstrækkelig undervisning til at kunne gennemføre Dansk Prøve 3 (DP3).

Inden 12 måneder

Inden 12 måneder

Medarbejderen skal bestå Dansk Prøve 3 med karaktererne 10 (mundtlig kommunikation), 7 (læseforståelse) og 7 (skriftlig fremstilling).

1.-3. måned: Første del af undervisningen kan foregå online eller i afdelingen. Her lærer kandidaten basalt dansk, dansk grammatik, udtale og lytteforståelse.
3. - 6. måned: Sidste del af undervisningen foregår i afdelingen. Her bliver kandidaten klar til Dansk Prøve 3 og lærer medicinsk- og patientdansk. Efter 6. måned: Kandidaten er 100% selvkørende i afdelingen.
Inden 12. måned: Kandidaten går op til Dansk Prøve 3.

Tidsangivelserne for opnåelse af et givent niveau er omtrentlige, idet der kan være meget stor forskel på, hvor hurtigt den enkelte lærer dansk. De angivne forløb skal ses som vejledende.

Den bedste kandidat til jobbet

Lægefaglig baggrund

De lægefaglige kompetencer skal selvsagt være optimale og godkendte, og Styrelsen for Patientsikkerhed godkender via tildeling af autorisation. TalDansk rådgiver afdelingen til selv at vurdere den faglige profil. Men vi tilbyder rådgivning i valget blandt lige fagligt kvalificerede kandidater.

Sproglige evner

Sikrer, at kandidaten hurtigt opnår det krævede niveau for at kunne være ansat i det danske sundhedsvæsen. Samtidigt garanteres en sikker kommunikation med både patienter og kolleger.

Sociale kompetencer

Sikrer den nye medarbejder og dennes familie en god forankring i det danske samfund. TalDansk benytter internationalt anerkendte testværktøjer.

En hurtig start

Det skal ikke skjules, at det er et særdeles stort arbejde at lære et nyt sprog, og dansk er ikke noget let sprog at lære. Derfor gælder det for den udenlandske læge om at komme i gang så hurtigt som muligt.

Motivationen for at lære dansk bliver aldrig større, end lige når beslutningen om at flytte til Danmark er taget. Det er motivationen, som er motoren i projektet. Det optimale sprogforløb kan med stor fordel påbegyndes allerede, når aftalen om et fremtidigt job i Danmark er indgået. Selv om der typisk går tre måneder, før Sundhedsstyrelsen har givet den udenlandske læge autorisation, er der intet til hinder for, at undervisningen kan begynde i denne periode. Det kan være et tilfælde, men med de cirka 60 læger, vi har undervist, har langt – og markant – de dygtigste til dansk været dem, hvor vi har begyndt undervisningen straks efter aftalen om ansættelse.

For den udenlandske læge bliver ankomsten til Danmark og ikke mindst til den nye arbejdsplads væsentlig mere positiv, når hun eller han allerede ved ankomsten er i stand til at kommunikere med sine nye kolleger. Oplevelsen af at kunne kommunikere på sit nye sprog føles som et enormt spring fremad i processen.

Kontakt os

Contact Us