Welcome to Denmark

Danish hospitals and a number of other private companies are in dire need of highly educated employees from abroad. In the hospitals it is vital that you as a doctor can speak fluent Danish and communicate perfectly with the patients.

It is also important for other types of companies that you as a highly qualified specialist can communicate flawlessly in Danish with colleagues and collaborators. Even in companies where the business language is e.g. English. Not least, it’s important for you that you can speak Danish well – the sooner the better.

International studies show that the more a foreign worker is familiar with the local language, the greater the likelihood is that he or she will be happy to live in his or her new country and would like to stay in the workplace. The Danish language is the key to success for both you as a highly educated foreigner in Denmark, for your family’s well-being and for your Danish workplace.

TalDansk.nu is highly intensive 1:1 Danish teaching organized in accordance with the European CEFR scale, where we certify your level. You will learn a well-functioning and correct Danish in only six months. Teaching takes place at your workplace and takes up an agreed part of your working hours. The tuition is paid by the workplace as part of your employment contract.

Udenlandske læger kan lære funktionelt dansk

Ifølge DR er antallet af udenlandske speciallæger i det danske sundhedsvæsen næsten tidoblet siden år 2000.

I år 2000 arbejdede 156 speciallæger med udenlandsk baggrund i Danmark. Det tal var i 2015 steget til 1.509 speciallæger.

En dokumentarudsendelse 11. februar 2019 på DR 1 viser, hvordan manglende danskkundskaber kan have alvorlige konsekvenser for patienterne, fordi patient og læge ikke forstår hinanden.

Der ér en effektiv vej til gode danskkundskaber for udenlandske læger.

Se mere

En god start
betaler sig

Både private og offentlige virksomheder i Danmark efterspørger højtuddannede medarbejdere fra udlandet. Mange steder er udenlandske læger og ingeniører helt uundværlige.

Et ufravigeligt krav

På hospitaler er det et ufravigeligt krav, at en læge kan tale funktionelt dansk med patienterne og med kollegerne. Fejl kan kompromittere patientsikkerheden. Et ulasteligt dansk er også vigtigt for ingeniøren, som skal arbejde sammen med danske kollegaer og samarbejdspartnere på højt niveau.

Nøglen til succes

Det danske sprog er nøglen til succes på arbejdspladsen. Succes for den udenlandske medarbejder, der kan udføre sit arbejde med stor tilfredshed. Succes for virksomheden, der kan fastholde medarbejderen i stillingen.

Certificeret 1-1 undervisning

TalDansk er intensiv 1-1 undervisning i fagspecifikt dansk, hverdagsdansk og dansk kultur. Undervisningen er i overensstemmelse med den europæiske CEFR-skala, og vi certificerer din udenlandske medarbejders færdigheder under hele forløbet, som foregår på arbejdspladsen. Din udenlandske medarbejder lærer eksemplarisk dansk på kun seks måneder.

Så hurtigt kan det gå
 1. 0
  Opstart

  Vi begynder altid med en test og et interview, som klarlægger din medarbejders nuværende sproglige kompetencer. Vi tilrettelægger undervisningen efter testens resultater samt vores store viden om sprogfærdighederne hos medarbejdere fra det pågældende land.

 2. 1
  Efter 1. måned
  CEFR A1

  Medarbejderen kan forstå, tale og skrive dansk på dagligdags niveau med helt enkle sætninger for eksempel om egen person.

 3. 2
  Efter 2. måned
  CEFR A2

  Medarbejderen kan forstå, tale og skrive dansk, som udover faktuelle ord også indeholder følelser og små refleksioner.

 4. 3
  Efter 3. måned
  CEFR B1

  Medarbejderen kan forstå, tale og skrive dansk i hovedpunkter og deltage i almindelige samtaler på hverdagsniveau.

 5. 4
  Efter 4. måned
  CEFR B2

  Medarbejderen kan forstå, tale og skrive dansk på et mere komplekst niveau. Kan deltage i faglige diskussioner på arbejdspladsen. Dette niveau kræves af udenlandske læger fra ikke-EU-lande.

 6. 5
  Efter 5. måned
  CEFR C1

  Medarbejderen kan forstå, tale og skrive flydende dansk uden at skulle lede efter ordene og kan udtrykke sig klart i komplekse sager.

 7. 6
  Efter 6. måned
  CEFR C2

  Medarbejderen kan forstå, tale og skrive flydende dansk med sans for betydningsnuancer i sproget. Behersker det danske fagsprog.

Se hele CEFR-skalaen
Tidsangivelserne for opnåelse af et givent niveau er omtrentlige, idet der kan være meget stor forskel på, hvor hurtigt den enkelte lærer dansk. De angivne forløb skal ses som vejledende.
Vi underviser over hele Danmark
Jeg vil gerne høre mere
Vi ringer dig op. Så afdækker vi sammen dine behov.
Sådan arbejder vi

TalDansk.nu er intensiv 1-1 danskundervisning af højtuddannede udenlandske medarbejdere på egen arbejdsplads. Undervisningen er tilrettelagt efter den europæiske CEFR-skala, og vi certificerer i henhold til denne skala.

Se mere
Virksomhedernes udbytte

Efter et forløb hos TalDansk.nu er din udenlandske medarbejder i stand til at begå sig fuldt ud på arbejdspladsen og føler sig bedre hjemme i Danmark. Det fastholder de fleste. Uden intensiv danskundervisning rejser mange udlændinge efter gennemsnitligt fem år i Danmark.

Se mere
Viden om danskundervisning

Underviserne hos TalDansk.nu har alle dyb erfaring med intensiv danskundervisning og kulturforståelse. Vi deler gerne ud af vores viden til alle med udenlandske medarbejdere.

Se mere