Til kursister

Når du skal lære dansk, er det vigtigt, at du forbereder dig på, at det er en meget, meget stor opgave, som kommer til at kræve en stor indsats. Vi vil naturligvis gøre alt for, at det bliver en succes for dig.

Allerede inden vi går i gang med undervisningen, er der nogle ting, du kan tænke over:

  • Hvordan bliver du motiveret?
  • Hvordan lærer du bedst noget nyt: – ved at læse om det? – ved at høre om det? – ved at se videoer?
  • Hvor meget kan du arbejde? – er du ‘slideren’? – hende/ham den lidt magelige? – kan du ‘drive’ dig selv?

I begyndelsen kan utålmodigheden blive din største modstander, for der er ingen tvivl om, at du er rekrutteret, fordi du er en særdeles dygtig læge.

Så kan det godt føles dybt frustrerende, når du ikke kan kommunikere med dine nye kolleger, medmindre det foregår på engelsk. Frustrationen over ikke at kunne udføre det arbejde, du har kunnet i flere år, er din største fjende.

Det er et krav fra sundhedsmyndighederne, at du inden et års ansættelse skal bestå Dansk Prøve 3. Din danskundervisning kommer også til at sigte mod at gøre dig klar til at kunne bestå denne prøve med de krævede karakterer.

Efter kort tids undervisning fastsætter vi sammen med din ledelse, hvornår du skal tilmeldes DP3, som holdes i maj/juni og november/december. Dermed får vi en konkret deadline at arbejde hen mod.

Mentalt er det yderst vigtigt, at du hele tiden husker på, at jo hårdere du arbejder med sproget, jo hurtigere kommer du også i gang med at være en ligeværdig kollega på afdelingen.

Sproget er det værktøj, der skal til, for at du kan komme til at praktisere dine færdigheder.

Du får intensiv 1:1-undervisning, som er specielt tilrettelagt til din måde at lære og arbejde på. Samtidigt planlægger vi undervisningen, så du hele tiden lærer mest muligt – hurtigst muligt.

Ud over den intensive og individuelle undervisning får du også en stor mængde opgaver, som du skal arbejde med på egen hånd. Dette selvstudium fungerer som repetition og træning af nogle af de emner, der har været arbejdet med i undervisningen.

Når du efter to til tre måneders undervisning har fået styr på det basale dansk i både forståelse, skrift og tale, går vi i gang med de to næste discipliner: medicinsk dansk og patientdansk.

Og nu skifter scenen – noget af undervisningen kommer nu til at foregå ude i den afdeling, hvor du fremover skal arbejde.

Du skal tilegne dig det sprog, du taler med dine kolleger i hverdagen eller skriver/dikterer i patientjournalen. Og du er også nødt til at kunne bruge ‘lægmandsdansk’, når du skal tale med patienter og pårørende.

Undervisningen i ‘patient-dansk’ foregår sammen med patienter.

Efter et par gange, hvor den udenlandske læge er med som ‘føl’ bliver undervisning i ‘stuegang’ tilrettelagt, så lægen får tildelt en eller to patienter, hvor der under supervision dels skal samtales med patienten, følges op med sygeplejerske og dikteres til journal.

Dermed kan vi i hverdagens arbejde tjekke, om lægen i praksis er i stand til at bruge sine sproglige strategier over for patienter ved for eksempel stuegang eller i ambulatoriet.

En bonus ved kontekstbaseret undervisning er, at der i afdelingen skabes forståelse og interesse for den nye læges ‘sprogrejse’.

Efter nogle måneder er du ved at være så god til dansk, at vi skal arbejde på, at du bliver klar til at kunne gå til Dansk Prøve 3.

Her får du alle de gode og brugbare redskaber, vi har skabt for at gøre vejen gennem prøven lettere. Du vil lære prøveformen at kende ved at skulle ‘gennemføre’ omkring tre af de tidligere prøver, hvor du så får rettelser, kommentarer, forslag til forbedringer, tips og tricks.

Vi underviser over hele Danmark