Udenlandske læger kan lære fejlfrit dansk på 6 måneder

Ifølge DR er antallet af udenlandske speciallæger i det danske sundhedsvæsen næsten tidoblet siden år 2000.

I år 2000 arbejdede 156 speciallæger med udenlandsk baggrund i Danmark. Det tal var i 2015 ifølge DR steget til 1.509 speciallæger.

En dokumentarudsendelse 11. februar 2019 på DR 1 viser, hvordan manglende danskkundskaber kan have alvorlige konsekvenser for patienterne, fordi patient og læge ikke forstår hinanden.

Brug for intensiv danskundervisning

Taldansk.nu har specialiseret sig i 1:1 undervisning af udenlandske læger. Der findes ingen nemme løsninger, men med en målrettet indsats, kan udenlandske læger lære fejlfrit dansk på seks måneder.

En stor indsats i en kort periode med stor effekt.

Danskundervisning er ikke bare undervisning i dansk

Vi ser stadig, at læger får klasseundervisning sammen med andre læger. Allerede her kan kæden springe af.

Hos taldansk.nu screener vi den enkelte læge i forhold til forhåndskundskaber. Der er stor forskel på, om en læge kommer fra Ukraine eller Indien. Selv for to hviderussiske læger, kan udbyttet af en klasseundervisning være vidt forskellig.

Vi tilrettelægger danskundervisningen individuelt ud fra den store viden vi allerede har om læger fra specifikke lande og verdensdele og ud fra en individuel screening af eleven.

Herefter foregår undervisningen 1 til 1. Det vil sige med én underviser til én elev.

Vi tilrettelægger forløbet efter den europæiske CEFR-skala, hvor vi trin for trin opbygger lægens forståelse for det danske sprog og den danske kultur.

Kultur er ikke bare kultur

Og dansk kultur er ikke bare dansk kultur. Vi er som danskere mere forskellige, end vi selv tror, og det skal lægerne have en forståelse af. De skal samtidig kende forskel på hverdagskultur i Danmark og på arbejdspladskultur.

Og igen. Arbejdspladskultur er ikke bare arbejdspladskultur. Der er forskel på kulturen fra afdeling til afdeling. Derfor foregår vores undervisning også ude på den afdeling, hvor lægen arbejder og ofte i situationer, hvor lægen har patienter.

Patienterne indvilliger naturligvis i at være en del af undervisningen, og effekten er markant.

Velafprøvet i Region Nordjylland

De danske regioner har forskellige praksis, når det gælder undervisning af udenlandske læger. I Region Nordjylland har vi gennem flere år gennemført intensive forløb i undervisning af udenlandske læger med stor succes.

Se case

Udover at øge patientsikkerheden markant hjælper de gode danskkundskaber også regionerne med at fastholde de udenlandske læger.

Investeringen i den intensive undervisning er givet godt ud og er til glæde for både patienter, læger, hospitaler og regioner.

Mere om taldansk.nu

Vi underviser over hele Danmark