Gina Oliveria

Det første diktat blev et vendepunkt

Gina Oliveria er portugisisk speciallæge i kirurgi ved Hjørring Sygehus. TalDansk fik af klinikchef Lars Burmester til opgave at lære Gina dansk, og målet var klart defineret: Gina skulle efter danskundervisningen føle sig sprogligt klar til at tage bagvagten på kirurgisk afdeling. Hun skulle snarest muligt kunne stå med det endelige ansvar for afdelingen og dens patienter døgnet rundt.

Hun havde modtaget danskundervisning på den kommunale sprogskole, men efter få uger følte hun ikke længere, at sprogskolen var i stand til at give hende udfordringer nok, idet hun selv studerede dansk hjemme efter arbejdet på sygehuset.

Efter den indledende test og interview var det tydeligt, at Gina var meget dygtig til at tale dansk, men hun havde store problemer med at forstå dansk. Det betød, at hun ikke var i stand til at gennemføre en samtale på dansk med en patient eller en kollega.

Der blev aftalt et undervisningsforløb på godt 100 timer, og danskundervisningen blev målrettet mod forståelse og samtale på dansk.

Selv om Gina stadig synes, at dansk er svært, blev hendes første diktat vendepunktet. Hun turde tro på, at det kunne lade sig gøre.

Ginas progression var markant, og to tredjedele henne i forløbet blev en del af undervisningen henlagt til afdelingen. Første forsøg var stuegang på én patient og efterfølgende journaldiktat – samtalen var meget famlende – men med hjælp fra en tålmodig ældre dansk overlæge fik Gina lavet et godt diktat til patientens journal.

Allerede ved næste undervisning gik Gina stuegang på fire patienter, og her var kontakten med patienterne mærkbart forbedret. Hun var god til at kommunikere med patienterne, og uden megen hjælp gennemførte hun efterfølgende diktaterne.

En stadig træning – og en meget stor indsats fra Gina – betød, at hun en uges tid efter forløbets afslutning havde sin første bagvagt.

Selv om Gina stadig synes, at dansk er svært, blev hendes første diktat vendepunktet. Hun turde tro på, at det kunne lade sig gøre.

Det hjalp også, at hun fik ros fra sekretærerne for hendes klare udtale og den flotte struktur allerede i hendes første diktater.

Lars Burmeister
Klinikchef Regionshospital Nordjylland, Hjørring