Welcome to Denmark

Danish hospitals and a number of other private companies are in dire need of highly educated employees from abroad. In the hospitals it is vital that you as a doctor can speak fluent Danish and communicate perfectly with the patients.

It is also important for other types of companies that you as a highly qualified specialist can communicate flawlessly in Danish with colleagues and collaborators. Even in companies where the business language is e.g. English. Not least, it’s important for you that you can speak Danish well – the sooner the better.

International studies show that the more a foreign worker is familiar with the local language, the greater the likelihood is that he or she will be happy to live in his or her new country and would like to stay in the workplace. The Danish language is the key to success for both you as a highly educated foreigner in Denmark, for your family’s well-being and for your Danish workplace.

TalDansk.nu is highly intensive 1:1 Danish teaching organized in accordance with the European CEFR scale, where we certify your level. You will learn a well-functioning and correct Danish in only six months. Teaching takes place at your workplace and takes up an agreed part of your working hours. The tuition is paid by the workplace as part of your employment contract.

Gina Oliveria

Det første diktat blev et vendepunkt

Gina Oliveria er portugisisk speciallæge i kirurgi ved Hjørring Sygehus. TalDansk.nu fik af klinikchef Lars Burmester til opgave at lære Gina dansk, og målet var klart defineret: Gina skulle efter danskundervisningen føle sig sprogligt klar til at tage bagvagten på kirurgisk afdeling. Hun skulle snarest muligt kunne stå med det endelige ansvar for afdelingen og dens patienter døgnet rundt.

Hun havde modtaget danskundervisning på den kommunale sprogskole, men efter få uger følte hun ikke længere, at sprogskolen var i stand til at give hende udfordringer nok, idet hun selv studerede dansk hjemme efter arbejdet på sygehuset.

Efter den indledende test og interview var det tydeligt, at Gina var meget dygtig til at tale dansk, men hun havde store problemer med at forstå dansk. Det betød, at hun ikke var i stand til at gennemføre en samtale på dansk med en patient eller en kollega.

Der blev aftalt et undervisningsforløb på godt 100 timer, og danskundervisningen blev målrettet mod forståelse og samtale på dansk.

Selv om Gina stadig synes, at dansk er svært, blev hendes første diktat vendepunktet. Hun turde tro på, at det kunne lade sig gøre.

Ginas progression var markant, og to tredjedele henne i forløbet blev en del af undervisningen henlagt til afdelingen. Første forsøg var stuegang på én patient og efterfølgende journaldiktat – samtalen var meget famlende – men med hjælp fra en tålmodig ældre dansk overlæge fik Gina lavet et godt diktat til patientens journal.

Allerede ved næste undervisning gik Gina stuegang på fire patienter, og her var kontakten med patienterne mærkbart forbedret. Hun var god til at kommunikere med patienterne, og uden megen hjælp gennemførte hun efterfølgende diktaterne.

En stadig træning – og en meget stor indsats fra Gina – betød, at hun en uges tid efter forløbets afslutning havde sin første bagvagt.

Selv om Gina stadig synes, at dansk er svært, blev hendes første diktat vendepunktet. Hun turde tro på, at det kunne lade sig gøre.

Det hjalp også, at hun fik ros fra sekretærerne for hendes klare udtale og den flotte struktur allerede i hendes første diktater.

Lars Burmeister
Klinikchef Regionshospital Nordjylland, Hjørring