Welcome to Denmark

Danish hospitals and a number of other private companies are in dire need of highly educated employees from abroad. In the hospitals it is vital that you as a doctor can speak fluent Danish and communicate perfectly with the patients.

It is also important for other types of companies that you as a highly qualified specialist can communicate flawlessly in Danish with colleagues and collaborators. Even in companies where the business language is e.g. English. Not least, it’s important for you that you can speak Danish well – the sooner the better.

International studies show that the more a foreign worker is familiar with the local language, the greater the likelihood is that he or she will be happy to live in his or her new country and would like to stay in the workplace. The Danish language is the key to success for both you as a highly educated foreigner in Denmark, for your family’s well-being and for your Danish workplace.

TalDansk.nu is highly intensive 1:1 Danish teaching organized in accordance with the European CEFR scale, where we certify your level. You will learn a well-functioning and correct Danish in only six months. Teaching takes place at your workplace and takes up an agreed part of your working hours. The tuition is paid by the workplace as part of your employment contract.

Sådan arbejder vi

Vi underviser målrettet og evidensbaseret

Dansk er ikke bare dansk, og en udenlandsk medarbejder er ikke bare en udenlandsk medarbejder.

Vi begynder altid en certificeringsproces med en grundig sprogtest af din medarbejder. Testen fortæller os, hvordan vi skal tilrettelægge undervisningen til lige netop den person.

Vi har samtidig en intensiv viden om medarbejdere fra forskellige dele af verden og ved, hvor udfordringerne typisk ligger for de forskellige nationaliteter.

Vigtigst af alt. Vi sætter os ind i din arbejdsplads og branche og tilretter undervisningen i et tæt samarbejde med dig som arbejdsgiver, så den bliver så fagspecifik som mulig.

Du modtager månedlige rapporter, som overskueligt dokumenterer progressionen i indlæringen hele vejen frem til den endelige certificering.

Fleksibilitet og hurtighed

Hvis danskundervisningen skal blive en succes for din højtuddannede medarbejder, er det vigtigt, at tilbuddet gives tidligt efter ankomsten til Danmark, og at det er intensivt, så medarbejderen hurtigt lærer at tale dansk.

I modsat fald er det for let at droppe ud af undervisningen og kvitte jobbet, og så står I tilbage uden den medarbejder, som I har hårdt brug for.

Derfor er undervisningen fra TalDansk fleksibel og passer ind i en travl hverdag med mulighed for at rykke undervisningen, hvis arbejdet kræver det.

Niveauet er højt

Niveauet i det talte og skrevne sprog er altafgørende for, om din medarbejder falder til på arbejdspladsen og udfylder sin opgave 100 procent.

Forstår medarbejderen ikke det danske sprog både i skrift og tale, så øger det risikoen for fejl.

Undervisningen fra TalDansk er højeffektiv og i modsætning til for eksempel det kommunale tilbud fagspecifik.

Sproglig opdatering

TalDansk tilbyder også en solid opdatering af alle sygehusets udenlandske lægers danskkundskaber. Det sker i et ‘sprogværksted’, hvor lægerne får hjælp til sproglige udfordringer og problemer. I Sprogværkstedet forbedrer vi grundigt og konkret lægernes danske sprog:

 • vanskeligheder med udtale
 • problemer med ord og vendinger ved journaldiktering/ -skrivning
 • faglige samtaler med patienter, pårørende og kolleger
 • ‘hverdagssamtaler’ – eller small talk – med patienter, pårørende og kolleger
 • individuel hjælp til selvstændigt arbejde med det danske sprog og den danske kultur
 • udarbejdelse af individuelle læseplaner
 • forberedelse til prøver – fx Dansk Prøve 3, Studieprøven eller Indfødsretsprøven
 • test af lægens niveau med henblik på eventuel supplerende undervisning
 • test af lægens progression i det selvstændige arbejde med det danske sprog

Sådan gør vi: 

 • tilrettelægger individuelle forløb

den enkelte læge får hjælp og støtte til at sammensætte et selvstudium, hvor hun eller han én gang om ugen kan få hjælp til sit videre selvstændige arbejde med det danske sprog

 • retter opgaver

den udenlandske læge får feedback på sine skriftlige opgaver og forslag til, hvordan hun eller han på egen hånd kan arbejde videre med det skriftlige dansk

 • foreslår læseplaner

vi kan hjælpe den udenlandske læge med at sammensætte læseplaner i forbindelse med forberedelse til for eksempel  Studieprøven eller Indfødsretsprøven

 • hjælper med at identificere personlige fokuspunkter

næsten alle udenlandske læger har – til trods for et ganske godt dansk – enkelte sproglige problemer. Vi hjælper med at identificere den enkeltes besværligheder og fokuspunkter.

Det praktiske om Sprogværkstedet: 

– åbent 4 timer hver uge – ugedag efter aftale

– åbent mellem klokken 13:00 og 17:00 på sygehuset

– max. 5 deltagere i Sprogværkstedet

– ved flere end 5 interesserede kan endnu et værksted oprettes

– for udenlandske læger med behov for sproglig opmærksomhed

Ring 2331 0898 og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe med til at værne om patientsikkerheden på sygehuset.

Vi underviser over hele Danmark
Virksomhedernes udbytte

Efter et forløb hos TalDansk.nu er din udenlandske medarbejder i stand til at begå sig fuldt ud på arbejdspladsen og føler sig bedre hjemme i Danmark. Det fastholder de fleste. Uden intensiv danskundervisning rejser mange udlændinge efter gennemsnitligt fem år i Danmark.

Se mere
Viden om danskundervisning

Underviserne hos TalDansk.nu har alle dyb erfaring med intensiv danskundervisning og kulturforståelse. Vi deler gerne ud af vores viden til alle med udenlandske medarbejdere.

Se mere
Om os

TalDansk.nu underviser direkte på arbejdspladser over hele landet med certificeret 1-1 undervisning i både fagspecifik- og hverdagsdansk.

Se mere