Welcome to Denmark

Danish hospitals and a number of other private companies are in dire need of highly educated employees from abroad. In the hospitals it is vital that you as a doctor can speak fluent Danish and communicate perfectly with the patients.

It is also important for other types of companies that you as a highly qualified specialist can communicate flawlessly in Danish with colleagues and collaborators. Even in companies where the business language is e.g. English. Not least, it’s important for you that you can speak Danish well – the sooner the better.

International studies show that the more a foreign worker is familiar with the local language, the greater the likelihood is that he or she will be happy to live in his or her new country and would like to stay in the workplace. The Danish language is the key to success for both you as a highly educated foreigner in Denmark, for your family’s well-being and for your Danish workplace.

TalDansk.nu is highly intensive 1:1 Danish teaching organized in accordance with the European CEFR scale, where we certify your level. You will learn a well-functioning and correct Danish in only six months. Teaching takes place at your workplace and takes up an agreed part of your working hours. The tuition is paid by the workplace as part of your employment contract.

Vokalerne driller udlændinge, når de skal lære dansk

Af Karin Røjkjær

Hvordan lyder dansk for udlændinge? Har du tænkt over, at mange udlændinge vil mene, at dansk er det sværeste sprog i verden?

Vokalerne – ’de røde bogstaver’ – driller rigtigt mange udlændinge. På dansk har vi ni vokaler i sproget: a, e, i, o, u, y, æ, ø og å. Men bag disse ni vokaler gemmer sig 20 vokallyde på dansk. Udfordringen er derfor at finde ud af at udtale de danske vokaler. På tysk og engelsk findes der 14 forskellige vokallyde, mens spansk har fem. I arabisk og inuit (det sprog som de oprindelige folk i Alaska, Canada, Grønland og Rusland taler) kun har tre vokallyde.

Stumme bogstaver er en anden udfordring, der gør dansk til et svært sprog. Tænk bare på forskellene på hvide (farve) og vide (have kendskab til) eller på hjul (på bil) og jul (højtid). Eller tænk for forskellen på hyle (skrige) og hylde (i en reol).

For det tredje betyder det samme danske ord mange gange vidt forskellige ting. For eksempel ordet bakke: at køre baglæns, en bule i landskabet, en serveringsbakke eller en beholder til leverpostej eller lignende. Eller ordet mos: findelt masse af for eksempel æbler eller grøn vegetation i græsplænen eller på taget. Tænk hvor forundret man kan blive, hvis man kun kender den første betydning af ordet, men så læser en artikel om at få renset mos af taget…

Endelig kan udlændinge virkelig blive sat på prøve, når det kommer til forskellen mellem skrift og talesprog. Meget få vil sige ’I henhold til vores aftale’, når de taler med en anden person, og omvendt er der heller ikke mange, der vil skrive ’Skal du ikke lige have en øl med, hvad?’

Talesproget bruger vi, når vi taler med andre mennesker. Det er spontant og opstår her og nu, og vi tænker ikke længe over, hvad vi vil sige. Skriftsproget derimod uafhængig af tid og sted, og det kan fastholdes og forstås af forskellige mennesker, som vi ikke har direkte kontakt med. Det kræver en meget mere præcis og gennemtænkt kommunikation, der ikke er afhængig af den direkte kontakt.

Hvordan i alverden skal en udlænding så nogensinde få lært at tale dansk? Hvordan lærer man bedst dansk? Brug sproget – danskerne skal nok vænne (ikke vende) sig til, at udlændinge måske ’kun’ taler 92,7 procent korrekt dansk. I andre lande som for eksempel England har en meget lang tradition for, at engelsk tales med accent og småfejl.

Hjælp din udenlandske medarbejder
17. februar 2022

Lige nu er der et meget stort fokus på international rekruttering til mange typer job i Danmark, hvor arbejdsgiverne har særdeles svært ved at skaffe arbejdskraft. Senest har der i medierne været meget omtale af Region Midtjyllands initiativ for at skaffe psykiatere. Gennem syv år har jeg arbejdet med danskundervisning af mere end 50 udenlandske […]

Hvorfor ikke vælge sprogøret?
14. januar 2020

Patientsikkerhed handler også om sprog. Med professionelle værktøjer kan man meget let spotte det bedste sprogøre blandt de fagligt egnede kandidater blandt udenlandske læger. Hvorfor bliver man så ved med at gøre mere af det, der ikke helt virker? Når man nu kan pege på den person, som vil være rigtig god til at lære […]

Se alle indlæg