Vokalerne driller udlændinge, når de skal lære dansk

Af Karin Røjkjær

Hvordan lyder dansk for udlændinge? Har du tænkt over, at mange udlændinge vil mene, at dansk er det sværeste sprog i verden?

Vokalerne – ’de røde bogstaver’ – driller rigtigt mange udlændinge. På dansk har vi ni vokaler i sproget: a, e, i, o, u, y, æ, ø og å. Men bag disse ni vokaler gemmer sig 20 vokallyde på dansk. Udfordringen er derfor at finde ud af at udtale de danske vokaler. På tysk og engelsk findes der 14 forskellige vokallyde, mens spansk har fem. I arabisk og inuit (det sprog som de oprindelige folk i Alaska, Canada, Grønland og Rusland taler) kun har tre vokallyde.

Stumme bogstaver er en anden udfordring, der gør dansk til et svært sprog. Tænk bare på forskellene på hvide (farve) og vide (have kendskab til) eller på hjul (på bil) og jul (højtid). Eller tænk for forskellen på hyle (skrige) og hylde (i en reol).

For det tredje betyder det samme danske ord mange gange vidt forskellige ting. For eksempel ordet bakke: at køre baglæns, en bule i landskabet, en serveringsbakke eller en beholder til leverpostej eller lignende. Eller ordet mos: findelt masse af for eksempel æbler eller grøn vegetation i græsplænen eller på taget. Tænk hvor forundret man kan blive, hvis man kun kender den første betydning af ordet, men så læser en artikel om at få renset mos af taget…

Endelig kan udlændinge virkelig blive sat på prøve, når det kommer til forskellen mellem skrift og talesprog. Meget få vil sige ’I henhold til vores aftale’, når de taler med en anden person, og omvendt er der heller ikke mange, der vil skrive ’Skal du ikke lige have en øl med, hvad?’

Talesproget bruger vi, når vi taler med andre mennesker. Det er spontant og opstår her og nu, og vi tænker ikke længe over, hvad vi vil sige. Skriftsproget derimod uafhængig af tid og sted, og det kan fastholdes og forstås af forskellige mennesker, som vi ikke har direkte kontakt med. Det kræver en meget mere præcis og gennemtænkt kommunikation, der ikke er afhængig af den direkte kontakt.

Hvordan i alverden skal en udlænding så nogensinde få lært at tale dansk? Hvordan lærer man bedst dansk? Brug sproget – danskerne skal nok vænne (ikke vende) sig til, at udlændinge måske ’kun’ taler 92,7 procent korrekt dansk. I andre lande som for eksempel England har en meget lang tradition for, at engelsk tales med accent og småfejl.

Mere af det der ikke virker?

De danske sprogskoler underviser udlændinge i dansk så de lige kan knibe sig igennem en Dansk Prøve 3. Men det er bare ikke det, der er behov for Hvorfor er det færre end hver tredje udlænding, som modtager undervisning i det officielle danske tilbud? Måske er der tale om et misforhold mellem efterspørgslen og den […]

Hjælp din udenlandske medarbejder

Lige nu er der et meget stort fokus på international rekruttering til mange typer job i Danmark, hvor arbejdsgiverne har særdeles svært ved at skaffe arbejdskraft. Senest har der i medierne været meget omtale af Region Midtjyllands initiativ for at skaffe psykiatere. Gennem syv år har jeg arbejdet med danskundervisning af mere end 50 udenlandske […]

Se alle artikler