Vi er et alternativ til vikarer og overarbejde

Af Karin Røjkjær

TalDansk.nu giver en fast pris for medvirken ved internationale rekrutteringer af speciallæger

Lægemanglen i især områder længst væk fra hovedstaden belaster sundhedsvæsnet unødigt. Ofte bliver problemerne på afdelingerne forsøgt løst med vikarer og overarbejde, eller man trækker på ressourcer andre steder i regionen. Det fører så igen til overarbejde  – og ingen af delene bidrager stort til det gode arbejdsmiljø. Men i et lidt længere perspektiv er det nok langt værre, at de kortsigtede løsninger udhuler økonomien voldsomt. 

Gennem omkring tre år har TalDansk.nu undervist udenlandske læger i at tale dansk med patienter og kolleger og i at forstå og tilegne sig den danske kultur som den er på arbejdspladsen og generelt i samfundet. Vi har undervist mange læger fra meget forskellige lande, og hver gang vi underviser oplever vi, at vores måde at gøre tingene på måske ikke er den eneste, men efter tre år med stadige optimeringer ved vi, at den er supereffektiv og virker. 

Den optimale model for international rekruttering

Vi kan med meget stor sikkerhed sige, at vi i dag kan tilbyde den optimale model for international rekruttering af speciallæger til afdelingerne, som mangler en fastansat medarbejder. 

Fast pris på hjælp ved rekrutteringen af en udenlandsk speciallæge betyder, at afdelingerne nu kan budgettere knivskarpt og samtidigt have fuldstændigt styr på fremtidens bemanding i afdelingen. En aftale med TalDansk.nu sikrer, at afdelingen efter syv måneder har en fuldt operationel medarbejder, som er  i stand til at bestå Dansk Prøve 3, som for eksempel Region Nordjylland har indført krav om.

Find det bedste sprogøre

TalDansk.nu kan via et internationalt anerkendt screeningsprogram sikre, at afdelingen finder den medarbejder, som bedst og hurtigst lærer dansk sprog, og som med størst sikkerhed kan falde til i afdelingen og i Danmark. Blandt de udvalgte – og fagligt velkvalificerede kandidater – tester vi for sproglige intelligens, som siger noget om, hvor godt og hvor hurtigt en kandidat vil kunne lære det danske sprog.

I vores verden skal den nye læge lære tre forskellige sprog: Almindeligt hverdagsdansk – som det for eksempel tales ved kaffeautomaten med kollegerne. Patient-dansk som det bruges i samtalen med patienten og dennes pårørende. Og medicinsk dansk som det tales med kollegerne i samarbejdet om den bedste behandling af patienterne. Et funktionelt og nuanceret dansk er nødvendigt i kommunikationen med patienterne. Derfor bør den sproglige intelligens veje meget tungt, når den nye medarbejder skal udpeges blandt i øvrigt meget velfunderede kandidater. 

’On site’ undervisning

Undervisning i kultur og sprog foregår altid 1:1 og i den sammenhæng, hvor sproget skal bruges. For os giver det ikke meget mening at undervise i det danske sprog danske traditioner, kultur og historie langt væk fra den virkelighed for den opnåede viden skal bruges.

Undervisningen består først og fremmest af et solidt kendskab til de basale strukturer og grammatikken i det danske sprog. På dette fundament hviler medicinsk dansk og patient-dansk. Gennem tre års erfaring i at undervise i medicinsk dansk og patient-dansk kan vi garantere et dansk, som sikrer 100 procent korrekthed i for eksempel journaldiktering eller overbevisning i den vanskelige samtale med for eksempel patienter med alvorlige sygdomme.

Sikring af investeringen i den nye medarbejder 

En international rekruttering er ikke billig. Men når man finder den helt rigtige medarbejder til afdelingen er det vigtigt at fastholde medarbejderen længst muligt. TalDansk.nu tilrettelægger særlige onboarding-forløb i afdelingen, hvor vi giver kollegerne viden om, hvordan den enkelte kollega bedst muligt kan støtte den nye medarbejder.

Det kan være sprogligt ved for eksempel at rette medarbejderen, hvis hun eller han har fået forkert fat i en dansk talemåde. Det kan være socialt, så hun eller han bliver introduceret til personaleforeningen eller ‘biografklubben’ på afdelingen. Eller det kan være gode råd om, hvordan den enkelte kollega gennem for eksempel invitationer til den lokale løbeklub kan være med til at fastholde den nye medarbejder på afdelingen og i Danmark.

Forberedelse til Dansk Prøve 3 inden ét år 

Dansk Prøve 3 skal bestås af udenlandske medarbejdere, der kommer fra lande uden for EU. Men efter tre tv-dokumentarer først på året har Region Nordjylland indført dette krav for alle udenlandske læger inden det første år i Danmark er gået. Det kan forventes, at de andre regioner følger efter.

Derfor underviser TalDansk.nu også med henblik på, at den nye medarbejder vil kunne bestå Dansk Prøve 3 inden et års ansættelse. 

Sprogligt kompetent på kun 7 måneder

Fra beslutningen om at prøve en international rekruttering til afdelingen har en fuldt operationel speciallæge går der kun syv måneder. TalDansk.nu begynder undervisningen så snart, den nye medarbejder er udpeget, og når vedkommende omkring tre måneder senere får sin autorisation fra Styrelsen for Patientsikkerhed har hun eller han det basale danske på plads.

Efter ankomsten i afdelingen går vi i gang med ‘on site’ undervisningen i de tre danske sprog. Når der i alt er gået syv måneder er den nye medarbejder ‘fuldt flyvefærdig’ og klar til på helt lige vilkår at træde ind blandt de øvrige læger på afdelingen.

Fast pris – til gavn for budgetterne

Hos TalDansk.nu tror vi så meget på vores unikke koncept, at vi giver en fast pris, som gælder for hele forløbet. Det betyder, at man præcist ved, hvad en international rekruttering kommer til at koste. Men det betyder også, at afdelingen fremover kan budgettere præcist med rekrutteringer af speciallæger.

Og måske vigtigst af alt: pengene bliver brugt på fastansatte læger og ikke på vikarer og overarbejde.

 

Mere af det der ikke virker?

De danske sprogskoler underviser udlændinge i dansk så de lige kan knibe sig igennem en Dansk Prøve 3. Men det er bare ikke det, der er behov for Hvorfor er det færre end hver tredje udlænding, som modtager undervisning i det officielle danske tilbud? Måske er der tale om et misforhold mellem efterspørgslen og den […]

Hjælp din udenlandske medarbejder

Lige nu er der et meget stort fokus på international rekruttering til mange typer job i Danmark, hvor arbejdsgiverne har særdeles svært ved at skaffe arbejdskraft. Senest har der i medierne været meget omtale af Region Midtjyllands initiativ for at skaffe psykiatere. Gennem syv år har jeg arbejdet med danskundervisning af mere end 50 udenlandske […]

Se alle artikler