Welcome to Denmark

Danish hospitals and a number of other private companies are in dire need of highly educated employees from abroad. In the hospitals it is vital that you as a doctor can speak fluent Danish and communicate perfectly with the patients.

It is also important for other types of companies that you as a highly qualified specialist can communicate flawlessly in Danish with colleagues and collaborators. Even in companies where the business language is e.g. English. Not least, it’s important for you that you can speak Danish well – the sooner the better.

International studies show that the more a foreign worker is familiar with the local language, the greater the likelihood is that he or she will be happy to live in his or her new country and would like to stay in the workplace. The Danish language is the key to success for both you as a highly educated foreigner in Denmark, for your family’s well-being and for your Danish workplace.

TalDansk.nu is highly intensive 1:1 Danish teaching organized in accordance with the European CEFR scale, where we certify your level. You will learn a well-functioning and correct Danish in only six months. Teaching takes place at your workplace and takes up an agreed part of your working hours. The tuition is paid by the workplace as part of your employment contract.

Sprogundervisning er succesfuld onboarding

Af Karin Røjkjær

Rekruttering kombineret med en intensiv sprogundervisning er vejen til en succesfuld onboarding på danske virksomheder.

Dygtige udenlandske medarbejdere er en nødvendighed på det danske arbejdsmarked – især er faglærte og højtuddannede efterspurgte. Mange virksomheder oplever at måtte sende arbejdet ud af landet for at få løst opgaverne. For eksempel vurderer Ingeniørforeningen i Danmark, at flere end 6.000 udenlandske ingeniører i Kina, Indien eller Ukraine arbejder for danske virksomheder i dag.

Ikke nok med at de højtuddannede løser akutte opgaver for erhvervsliv og sundhedsvæsen, men de bidrager også positivt til landets økonomi. Gennemsnitligt bliver en højtuddannet med familie i Danmark i 10 år og giver et samlet årligt overskud på mellem 130.000 og 220.000 kroner.

International rekruttering

En international rekruttering løser altså umiddelbart en virksomheds problem og bidrager positivt til landets økonomi. Men den helt store opgave ligger i at følge op på rekrutteringen med en veltilrettelagt kultur- og sprogundervisningundervisning. At mestre sproget er i høj grad nøglen til succes for den nye medarbejder, og virksomhederne er nødt til at tænke sproget ind som en vigtig del af og forudsætning for en succesfuld onboarding i virksomheden. Jo mindre denne del af ansættelsen vægtes, jo større er risikoen for, at den udenlandske medarbejder hurtigt forlader jobbet – og Danmark.

International rekruttering er en forholdsvis stor investering, og som med alle investeringer, bør også investeringen i en ny, udenlandsk medarbejder plejes for at give et afkast. Investeringen bør understøttes af intensiv sprogundervisning, og afkastet vil i denne sammenhæng være en vellykket introduktion til det nye land, den nye kultur og den nye arbejdsplads.

Intensiv sprogundervisning

Det første og vigtigste skridt til en succesfuld onboarding er en hurtig og intensiv sprogundervisning. Kombinationen af en meget høj motivation og udenlandske medarbejdere med en akademiske baggrund, gør den nye medarbejder i stand til at lære hurtigt og metodisk, og i løbet af tre måneder vil de allerfleste være i stand til at klare hverdagssituationer på deres nye sprog.

Efter tre måneder har de fleste udlændinge i et maksimalt intensivt forløb lært omkring 3.000 danske ord. I runde tal svarer det til at den nye medarbejder skal lære 35 ord om dagen – alle ugens dage. Undersøgelser viser, at de 3.000 ord svarer til 90 procent af de ord, der bliver brugt i hverdagen. Samtidigt er de 3.000 ord nok til, at man på egen hånd fortsat er i stand til at udbygge sit ordforråd.

Introduktion i afdelingen

Anden del af onboarding-processen ligger i den afdeling, hvor medarbejderen skal have sin hverdag. Her skal en dedikeret og erfaren medarbejder – på baggrund af et detaljeret og beskrevet forløb – introducere medarbejderen til personerne, rutinerne og arbejdsopgaverne i afdelingen. Kombinationen af sprogundervisning og en måneds mentor-mentee-forløb med en eller flere erfarne kollegaer, der helt eller delvist er løst fra normale opgaver, kan være en god investering i at sikre den nye medarbejders forståelse af fagsprog, procedurer og rutiner.

Parallelt skal den målrettede sprogundervisning fortsætte, så den nye medarbejder også bliver undervist i det fagsprog, som hænger sammen med arbejdet i afdelingen. I langt de fleste fag findes et fagsprog, som er helt unikt for faget. For en læge er det qua uddannelsen klart, hvad en appendicitis acuta perforata er. Men blandt læger i Danmark taler man om en perforeret appendicit – og når lægen skal forklare patienten, at hans eller hendes mavesmerter skyldes en bristet blindtarm, skal der læres endnu et ’sprog’.

Først nu – fire til fem måneder efter ankomsten til Danmark – kan virksomheden forvente, at den nye udenlandske medarbejder begynder at kunne være ’operationel’. Nu begynder onboarding at kunne afløses af en hverdag, hvor den nye medarbejder mere og mere kan bidrage med løsning af opgaver og integrerer sig på og uden for arbejdspladsen og – på lidt længere sigt – forbliver på virksomheden og i Danmark.

 

Hjælp din udenlandske medarbejder
17. februar 2022

Lige nu er der et meget stort fokus på international rekruttering til mange typer job i Danmark, hvor arbejdsgiverne har særdeles svært ved at skaffe arbejdskraft. Senest har der i medierne været meget omtale af Region Midtjyllands initiativ for at skaffe psykiatere. Gennem syv år har jeg arbejdet med danskundervisning af mere end 50 udenlandske […]

Hvorfor ikke vælge sprogøret?
14. januar 2020

Patientsikkerhed handler også om sprog. Med professionelle værktøjer kan man meget let spotte det bedste sprogøre blandt de fagligt egnede kandidater blandt udenlandske læger. Hvorfor bliver man så ved med at gøre mere af det, der ikke helt virker? Når man nu kan pege på den person, som vil være rigtig god til at lære […]

Se alle indlæg