Sprogscreening finder den rigtige kandidat til lægejobbet

Af Karin Røjkjær

En international rekruttering uden en sprogscreening er ofte som at lede efter en nål i en høstak. En sprogscreening vil give et nuanceret overblik over kandidatens evne til at lære dansk, personlighedstræk og adfærdsmønstre – alt i alt et afgørende værktøj i udvælgelsen af den nye medarbejder

Udsigten til at en international rekruttering kunne mislykkes kan vel få enhver leder til at ryste på hånden: Kan kandidaten overhovedet lære dansk? Kan han eller hun falde til og trives i Danmark? Kan vedkommende ‘holde til’ at forlade sit hidtidige liv? Hvordan reagerer vedkommende i pressede situationer? Kan han eller hun falde til på din afdeling?

International rekruttering er en stor udfordring

International rekruttering af for eksempel læger er ofte en meget stor udfordring for det enkelte sygehus. Dels skal kandidaternes faglige baggrund uden nogen form for tvivl være i orden, og dels skal de have masser af relevant erfaring. Men den faktor, som ofte på længere sigt viser sig at være den vigtigste, nemlig deres sprognemme og deres evne til at falde til i et nyt job og et nyt land glemmes måske i rekrutteringsprocessen.

Flere og flere sygehuse – og sygehusafdelinger – begynder nu selv at stå for rekrutteringen af nye speciallæger til sygehuset og til afdelingen. Men mange gange er det som at lede efter en nål i høstak, når man skal finde den helt rigtige medarbejder. For hvad skal man fokusere på i udvælgelsen? Der skal ikke være nogen tvivl om, at den faglige baggrund skal være optimal – og at kandidaterne også skal have en rimelig relevant erfaring.

Fornemmelse og sund fornuft er ikke nok

Når nu feltet af kandidater med den rette faglige og erfaringsmæssige baggrund så er nede på for eksempel fem egnede læger, som alle er klar til at arbejde på afdelingen på sygehuset – hvad gør man så? Hidtil har udvælgelsen ofte været præget af fornemmelse, sund fornuft – og måske også personlige anti- og sympatier.

I rekrutteringen kunne det blandt meget andet være meget relevant at få svar på, om kandidaten

– hurtigt vil kunne lære dansk

– er rationel og omhyggelig

– har en høj selvdisciplin

– har høj arbejdsmoral

– er god til at kommunikere med patienter og kolleger

– vil kunne trives i en ny og ukendt kultur – både geografisk og på arbejdspladsen

TalDansk.nus sprogscreening benytter internationalt anerkendte tests til at finde svar på, hvilken – fagligt velfunderet – kandidat, man med fordel kan rekruttere til en given afdeling på et givent sygehus.

Med en sprogscreening får man svar på, hvilken af de kandidater, man har udvalgt som de fagligt bedst kvalificerede, der hurtigst muligt vil blive operationel på afdelingen og i øvrigt klare sig godt i hans eller hendes nye liv i Danmark.

Fejlrekruttering koster dyrt

Det gælder om at finde den bedste kandidat til jobbet, for en fejlrekruttering koster dyrt. Et kvalificeret gæt er, at en fejlrekruttering koster langt over en million kroner. Hvis man vælger at bruge et rekrutteringsbureau, koster alene rekrutteringen mellem 400.000 og 600.000 kroner. Dertil kommer lønudgifter i den periode, hvor den nye medarbejder skal lære dansk og introduceres på afdelingen.

Nogle sygehuse vælger at sende den nye udenlandske medarbejder på den kommunale sprogskole, hvor det tager op mod to år at gennemføre den Dansk Prøve 3, som nogle regioner allerede kræver som niveau for den nye medarbejders danskkundskaber. I en stor del af denne periode er lægen ikke i stand til at arbejde i afdelingen, da sproget endnu ikke er på plads. Lønudgifterne er store og eventuelle udgifter til vikarer vokser astronomisk.

 

Mere af det der ikke virker?

De danske sprogskoler underviser udlændinge i dansk så de lige kan knibe sig igennem en Dansk Prøve 3. Men det er bare ikke det, der er behov for Hvorfor er det færre end hver tredje udlænding, som modtager undervisning i det officielle danske tilbud? Måske er der tale om et misforhold mellem efterspørgslen og den […]

Hjælp din udenlandske medarbejder

Lige nu er der et meget stort fokus på international rekruttering til mange typer job i Danmark, hvor arbejdsgiverne har særdeles svært ved at skaffe arbejdskraft. Senest har der i medierne været meget omtale af Region Midtjyllands initiativ for at skaffe psykiatere. Gennem syv år har jeg arbejdet med danskundervisning af mere end 50 udenlandske […]

Se alle artikler