Skærpede sprogkrav til udenlandske læger

Af Karin Røjkjær

Region Nordjylland tager nu konsekvensen af den kritik, der tidligere på året blev rejst i en serie DR-dokumentarprogrammer om de udenlandske læger. Nu strammer regionen sprogkravene til alle udenlandske læger, der skal arbejde på nordjyske hospitaler. Fra den 1. august skal ikke kun læger fra lande uden for EU bestå en Dansk Prøve 3 – nu skal også læger fra for eksempel Grækenland eller Sverige bestå den samme prøve. Men regionens krav kommer klarest til udtryk i, hvor ‘stor’ eksamenen skal være. Den mundtlige del skal bestås med karakteren 10, den skriftlige med 7 og lytteforståelse med 7.

Det forventes, at de øvrige fire regioner snarest indfører de samme krav til de udenlandske lægers sprogkrav.

Sprogkrav

Hos TalDansk.nu kan vi kun bifalde, at de sprogkrav, der stilles til de udenlandske læger, bliver formaliseret.

Region Nordjylland signalerer nu med de nye krav, at de sproglige kompetencer skal tages alvorligt. Alvoren må komme ind i billedet allerede i den internationale rekruttering og følges op af danskundervisning, der kan begynde straks efter en aftale om ansættelse er indgået.

Sprogkravene vil også være gavnlige for de kommende internationalt rekrutterede læger, som nu har helt konkrete mål at arbejde frem mod i deres arbejde med at lære det danske sprog. Tidligere har det for mange af dem været lidt diffuse krav. Nu ligger der helt klare krav til det niveau, de udenlandske læger skal opnå i løbet af et år. Det er ensbetydende med et klart signal om, at danskundervisningen skal tages meget seriøst, når prøven ikke bare skal bestås.

For patienterne kan de nye sprogkrav til de udenlandske læger også være med til at garantere en høj patientsikkerhed. Det sker, når undervisningen af de udenlandske læger er lagt an på, at den foregår i en kontekst, som knytter sig til meget tæt til lægernes arbejdssituationer.

Vigtigt at udvælge den bedste kandidat

Ved enhver international rekruttering er der en risiko for, at den rekrutterede ikke vil kunne leve op til for eksempel sprogkrav eller ikke kan falde til i sit nye job eller land. Alle internationale rekrutteringer koster rigtigt mange penge, og ved en fejlslagen rekruttering er pengene tabt. Omvendt er udgifterne hurtigt tjent hjem, hvis den nye medarbejder hurtigt er fuldt operationel i sit nye job.

For Region Nordjylland – og formodentligt fire andre regioner – er der meget på spil ved de internationale rekrutteringer. Med de nye sprogkrav bliver det nu endnu vigtigere at kunne finde den helt rigtige kandidat.

Rekruttering i fire trin kan fremover give en større sikkerhed for at vælge den bedste kandidat til et job på et af de nordjyske hospitaler. Først og fremmest skal regionen og sygehusene ved en international rekruttering udvælge en gruppe af kandidater med en solid lægefaglig baggrund. Når den endelige udvælgelse skal ske, bør det ske ved  rekrutteringens Trin To, hvor de fagligt egnede kandidater screenes for deres evne og vilje til at lære dansk på et højt niveau – og for deres evner til social tilpasning i et nyt land og på en ny arbejdsplads.

Trin 3 og trin 4

Når den rigtige kandidat er blevet udvalgt på baggrund af solide testværktøjer, går der typisk tre til fire måneder, inden den udenlandske læge kan få sin danske autorisation. Tidligere har denne periode været en ufrugtbar ventetid uden muligheder for at bringe den nye læge tættere på det nye job. Men denne ventetid bør udnyttes i videst muligt omfang, for danskundervisningen kan begynde allerede nu. Naturligvis har hun eller han en opsigelsesperiode i sit nuværende job, og der er en flytning, som skal forberedes. Men tiden kan også med stor fordel udnyttes til den begyndende danskundervisning. TalDansk.nu kan garantere, at den nye læge ved sin ankomst til den nye arbejdsplads i stand til at tale et velfungerende hverdagsdansk. I denne periode har sygehuset endnu ikke skullet betale løn til den kommende medarbejder.

Jo mere stramt rekrutteringsprocessen bliver eksekveret, jo hurtigere får patienterne en dansktalende udenlandsk læge. For patienterne er den åbenlyse fordel at de hurtigt og sikkert kan blive behandlet. For afdelingen på sygehuset betyder en hurtig og effektiv rekruttering at afdelingens øvrige læger og sundhedspersonale kan arbejde under en normal bemanding. Og endelig betyder de nye sprogkrav, at regionen kan spare en masse penge til knap så succesfulde rekrutteringer. Samtidigt betyder sprogkravene en garanti for, at den nye, udenlandske læger langt hurtigere bliver fuldt operationelle på hospitalerne.

Mere af det der ikke virker?

De danske sprogskoler underviser udlændinge i dansk så de lige kan knibe sig igennem en Dansk Prøve 3. Men det er bare ikke det, der er behov for Hvorfor er det færre end hver tredje udlænding, som modtager undervisning i det officielle danske tilbud? Måske er der tale om et misforhold mellem efterspørgslen og den […]

Hjælp din udenlandske medarbejder

Lige nu er der et meget stort fokus på international rekruttering til mange typer job i Danmark, hvor arbejdsgiverne har særdeles svært ved at skaffe arbejdskraft. Senest har der i medierne været meget omtale af Region Midtjyllands initiativ for at skaffe psykiatere. Gennem syv år har jeg arbejdet med danskundervisning af mere end 50 udenlandske […]

Se alle artikler