Kan du bestå Dansk Prøve 3?

Af Karin Røjkjær

Som altid var Læseforståelsens første opgave også i november 2017 virkelig barsk: på 25 minutter skulle kursisten finde og skrive svar på 15 spørgsmål til en – til lejligheden fremstillet – brochure på 12 sider om zoologiske haver i Danmark. Spørgsmålene var for eksempel: ’Hvorfor anbefaler man folk at have praktiske lukkede sko på, når de er med til at fodre pingviner?’ – og på gennemsnitligt 100 sekunder skulle svaret findes og skrives korrekt: (Der er meget) ujævnt…

Eller: ’Ali S. synes, at det er en stor fordel, at man får lejlighed til at komme tættere på dyrene i en lille zoo som Aalborg Zoo, men hvad synes han ikke er en fordel ved en lille zoo?’ (Spørg lige dig selv, hvor længe det tog dig at læse og forstå dette spørgsmål…). Svaret skulle findes i en kompakt tekst, og der skulle i besvarelsen skrives: (Generelt er der) ikke så mange forskellige dyrearter (som i en stor zoo). Jeg kan godt forstå, hvis kursisterne bliver stressede, når de efter 20 minutter får at vide, at der nu er fem minutter tilbage – og de måske stadig mangler at svare på seks spørgsmål…

Til den anden del – Læseforståelse 2 – er der afsat 65 minutter. Her får kursisten et teksthæfte med tre tekster, hvor der skal læses meget tæt i teksten for at svare på syv spørgsmål. De tre svarmuligheder er formuleret, så man ikke bare skal kunne forstå tekstens ord, men også kunne ’oversætte’ dem til en anden formulering med samme betydning. Man kunne næsten fristes til at få mistanke om, at formuleringerne er lavet for at få flest mulige ’i gyngen’.

Den sidste del af læseforståelsen var i november 2017 en tekst med overskriften ’Danskerne bliver længere på arbejdsmarkedet’. Her skulle kursisten finde det rigtige ord at sætte ind otte forskellige steder i teksten. Men skulle det for eksempel være ’trods det at’, især når’, uanset om’ eller ’undtagen hvis’…?

Pyha, nu er det tid til et par minutters pause, inden den skriftlige opgave.

Skriftlig opgave – første mulighed

Til den skriftlige opgave er der afsat to en halv time, og for mange er det lang tid. Men når kursisten skal nå at ’spidsformulere’ sig i to forskellige opgaver, er tiden ikke lang. Den første opgave er defineret som en e-mail.

Man får en givet situation: ’Du har fået en e-mail fra din danske ven Jacob, som er nyuddannet grafisk designer. Han arbejder i øjeblikket på fuld tid som kasseassistent i et supermarked, men han har lige fået tilbudt en ulønnet praktiskplads på et reklamebureau.’ Herefter følger et uddrag af denne mail med fire understregede passager.

Opgaven lyder: Skriv et svar til din ven *Tak for mailen *Kom ind på de understregede dele i mailen *Foreslå at I mødes og snakker videre om Jacobs jobsituation.

En vigtig pointe med denne del af den skriftlige opgave er, at besvarelsen aldrig kan trække den samlede skriftlige karakter op – kun ned! Derfor gælder det for kursisterne om at ramme præcis det niveau, som er højt nok til, at mailen ikke gør karakteren lavere, men heller ikke bruge for meget tid og energi, så opgaven bliver ’for god’.

Den vigtigste del af den skriftlige prøve består af to opgaver, hvor kursisten skal vælge en af de to. I november 2017 var mulighederne: A. Cigaretter og alkohol. To diagrammer – et for salg af cigaretter og et for salg af alkohol – ledsages af denne opgave: *Beskriv kort hovedtrækkene i de to diagrammer *Fortæl, hvilke årsager der kan være til den udvikling, der vises *Vurdér i hvor høj grad det er statens ansvar at få folk til at ryge og drikke mindre, fx ved hjælp af kampagner, forbud, eller afgifter på cigaretter og alkohol. Du skal skrive minimum 200 ord.

For at give en fornemmelse af, hvor meget 200 ord er, er dette afsnit om den skriftlige opgave – første mulighed på lige knap 300 ord.

Den anden mulighed

Den anden mulige opgave er med overskriften Lønforskelle i Danmark. I en boks præsenteres seks forskellige synspunkter omkring forskelle mellem højt- og lavtlønnede i Danmark. Opgaven er formuleret: *Fortæl kort om lønforskelle mellem forskellige faggrupper, du kender til *Kommentér et eller to af synspunkterne fra listen *Vurdér fordele og ulemper ved et samfund, hvor der ikke er stor forskel på, hvad folk tjener. Begrund dine synspunkter.

Du skal skrive minimum 200 ord.

Udfordringen

Det er morderligt svært at skrive kort om et svært emne som ’udviklingen i salg af cigaretter og alkohol’ eller ’lønforskelle i Danmark. Mange kursister forfalder til at skrive en længere tekst – med en logisk fare for at lave flere fejl – og dermed spænde ben for sig selv. Selv om der kun bedes om 200 ord, tæller alle fejl i en tekst på for eksempel 300 ord med i bedømmelsen.

Samtidigt lægger emnerne op til at forsøge at skrive på et akademisk niveau, som kursisterne slet ikke er trænet i endnu, da de skal til en prøve, som dækker niveauet B2 (jævnfør CEFR-skalaen, hvor næste niveau, C1, netop er akademisk dansk).

Jeg krydser fingre

Som underviser af nogle af de kursister, som skal til den skriftlige del af Dansk Prøve 3 den 15. maj kan jeg kun krydse mine fingre for, at de husker nogle af de gode råd, jeg har forsøgt at udstyre dem med: undgå at blive stresset af tidspresset, lad være med at skrive for langt, prøv at huske om ordet er et ’et-ord’ eller ’en-ord’, læs opgaven og svar direkte og kort, hvis du har ekstra tid, så læs opgaven igennem igen…

Med krydsede fingre frygter jeg prøven og bedømmelsen af deres indsats næsten lige så meget som dem. Selv om alle lægerne fungerer fantastisk i deres faglige hverdag, er jeg sikker på, at en halv- eller heldårlig karakter vil virke meget demotiverende for dem. Deres indsats har været helt ekstraordinær: de er med deres familie flyttet fra venner, bekendte og en kendt hverdag til et land, hvor alt har været og til dels stadig er nyt: sproget, arbejdsgangene og -rutinerne på deres arbejdsplads – og ikke mindst danskerne. Så når jeg taler med dem om den forestående prøve, forsøger jeg at huske dem på, hvilken kolossal indsats, de har gjort det seneste halve eller hele år. Jeg fortæller dem også, at en gennemsnitlig karakter i en prøve, som kun en overskuelig del af etniske danskere vil kunne bestå, bestemt i sig selv er et kæmpeflot resultat.

Og når den skriftlige prøve så er overstået, venter de igen spændt – på karakteren OG på den mundtlige prøve om fire fem uger.

Mere af det der ikke virker?

De danske sprogskoler underviser udlændinge i dansk så de lige kan knibe sig igennem en Dansk Prøve 3. Men det er bare ikke det, der er behov for Hvorfor er det færre end hver tredje udlænding, som modtager undervisning i det officielle danske tilbud? Måske er der tale om et misforhold mellem efterspørgslen og den […]

Hjælp din udenlandske medarbejder

Lige nu er der et meget stort fokus på international rekruttering til mange typer job i Danmark, hvor arbejdsgiverne har særdeles svært ved at skaffe arbejdskraft. Senest har der i medierne været meget omtale af Region Midtjyllands initiativ for at skaffe psykiatere. Gennem syv år har jeg arbejdet med danskundervisning af mere end 50 udenlandske […]

Se alle artikler