Welcome to Denmark

Danish hospitals and a number of other private companies are in dire need of highly educated employees from abroad. In the hospitals it is vital that you as a doctor can speak fluent Danish and communicate perfectly with the patients.

It is also important for other types of companies that you as a highly qualified specialist can communicate flawlessly in Danish with colleagues and collaborators. Even in companies where the business language is e.g. English. Not least, it’s important for you that you can speak Danish well – the sooner the better.

International studies show that the more a foreign worker is familiar with the local language, the greater the likelihood is that he or she will be happy to live in his or her new country and would like to stay in the workplace. The Danish language is the key to success for both you as a highly educated foreigner in Denmark, for your family’s well-being and for your Danish workplace.

TalDansk.nu is highly intensive 1:1 Danish teaching organized in accordance with the European CEFR scale, where we certify your level. You will learn a well-functioning and correct Danish in only six months. Teaching takes place at your workplace and takes up an agreed part of your working hours. The tuition is paid by the workplace as part of your employment contract.

Hvad er sproglig onboarding af højtuddannede udlændinge?

Af Karin Røjkjær

Intensiv 1:1 danskundervisning af højtuddannede udlændinge er vores speciale. Men gennem de to år, TalDansk.nu har arbejdet med sproglig onboarding, har vi også kunnet se, at der skal en del mere til end undervisning i navneord, udsagnsord eller tillægsord. En succesfuld rekruttering og ansættelse kræver ’hele pakken’.

Hvis man som virksomhedsleder overvejer at ansætte en udlænding – læge, ingeniør eller it-specialist – kan det være en god idé at planlægge processen grundigt. En vellykket international rekruttering må være, når den nye udenlandske medarbejder hurtigst muligt bliver fuld operationel i sit nye arbejde og samtidigt falder så godt til, at hun eller han ønsker at blive i Danmark.

Her kan TalDansk.nu ApS hjælpe til i alle dele af processen.

Sprogscreening: TalDansk.nu ApS udfører omfattende sprogscreeninger af udenlandske kandidater til et job i Danmark

Virksomheden modtager ansøgninger fra kandidater og udpeger den gruppe af kvalificerede kandidater, som skal indkaldes til samtaler. En del af disse samtaler kan være en sprogscreening ved TalDansk.nu. På baggrund af dybdegående og kvalitative interviews med de udvalgte kandidater giver vi en vurdering af de enkelte kandidaters forventede muligheder for at lære sprog. Samtidigt giver vi en ramme for, hvordan et sprogforløb med den enkelte kandidat vil kunne se ud.

En kvalitativ sprogscreening sikrer, at virksomheden får den kandidat, som man også kan forvente vil kunne lære dansk hurtigst muligt – og dermed kunne være fuldt operationel i jobbet.

Skypeundervisning i basalt dansk inden ankomst til landet

Når virksomheden har fundet den nye medarbejder, går der typisk nogle uger eller måneder, inden vedkommende kan flytte til Danmark og tiltræde i stillingen. For for eksempel læger gælder det, at der typisk går tre måneder, før deres danske autorisation er på plads. For at udnytte denne ventetid tilbyder TalDansk.nu Skype-undervisning af den nye medarbejder. Det betyder i praksis, at den nye medarbejder tiltræder sit nye job med et basalt og velfungerende dansk. Det er af uvurderlig betydning for at kunne indgå i nogenlunde ’lige relationer’ med først og fremmest kolleger, men også med kunder og samarbejdspartnere.

Onboarding

Den gode onboarding er naturligvis et vigtigt HR-område, men også her kan TalDansk.nu supplere og bidrage med viden om den optimale sproglige onboarding.

Eksemplerne er desværre mange på de værst tænkelige modtagelser af nye, udenlandske medarbejdere. Det er både ekstremt dyrt, for rekrutteringsprocessen er ganske omkostningstung, men også ’menneskelligt uordentligt’, når man måske skal sende en udenlandsk medarbejder hjem igen med et menneskelligt nederlag i bagagen. Alt for mange udenlandske medarbejdere er rejst hjem igen efter blot nogle få år i Danmark.

I den afdeling, hvor den nye medarbejder skal arbejde, kan TalDansk.nu allerede inden ankomsten hjælpe med briefingen på de sproglige nøgleområder, som kan være med til at støtte den nye medarbejder efter ankomsten. Senere kan TalDansk.nu bidrage med en regelmæssig opfølgning på den sproglige støtte blandt kolleger i afdelingen.

Undervisning i udvidet dansk og det relevante fagdanske

Ved ankomsten til arbejdspladsen er det afgørende, at den intensive danskundervisning fortsætter, og den udenlandske medarbejder vil nu for første gang få oplevelsen af at kunne bruge sit nye sprog i en faglig sammenhæng. Derfor er det også vigtigt, at medarbejderen hurtigst muligt begynder at tilegne sig et fagligt dansk sprog. For læger er det afgørende, at de hurtigst muligt bliver bekendt med både ’lægedansk’ og ’patientdansk’, så de bliver i stand til at samtale med både kolleger og patienter. Efter et par måneders intensivt arbejde med sproget vil de fleste udlændinge kunne begynde at arbejde i deres fremtidige job – i starten med stor støtte og hjælp, men med oplevelsen af, at sproget begynder at ’bære’, vil de også hurtigt gøre store sproglige fremskridt.

Prøveforberedende undervisning

En Dansk Prøve 3 – den officielle danske dokumentation for, at udlændinge kan dokumentere danskkendskab svarende til det fælleseuropæiske B2-niveau – bliver oftere og oftere krævet som ’afslutning’ på den udenlandske medarbejders formelle sprogundervisning. Kun de danske sprogskoler har autorisation til at afholde disse prøver, men hos TalDansk.nu kan vi som afslutning af det ovenstående forløb tilbyde en prøveforberedende undervisning, der træner medarbejderen til at tage DP3 som ’privatist’.

Vedligeholdende ’studiecafé

Er der flere udlændinge på arbejdspladsen kan der opstå et behov for en sproglig vedligeholdelse. Her kan TalDansk.nu tilbyde en ugentlig ’studiecafé’, hvor medarbejderne kan komme og få hjælp til det fortsatte arbejde med at tilegne sig både sprog og kultur. Studiecafeen er ikke traditionel undervisning, men en åben konsultation med mulighed for hjælp til tilrettelæggelse af eget arbejde, forslag til litteratur, rettelse af opgaver, tilrettelæggelse af en langsigtet studieplan o.lign.

 

Hjælp din udenlandske medarbejder
17. februar 2022

Lige nu er der et meget stort fokus på international rekruttering til mange typer job i Danmark, hvor arbejdsgiverne har særdeles svært ved at skaffe arbejdskraft. Senest har der i medierne været meget omtale af Region Midtjyllands initiativ for at skaffe psykiatere. Gennem syv år har jeg arbejdet med danskundervisning af mere end 50 udenlandske […]

Hvorfor ikke vælge sprogøret?
14. januar 2020

Patientsikkerhed handler også om sprog. Med professionelle værktøjer kan man meget let spotte det bedste sprogøre blandt de fagligt egnede kandidater blandt udenlandske læger. Hvorfor bliver man så ved med at gøre mere af det, der ikke helt virker? Når man nu kan pege på den person, som vil være rigtig god til at lære […]

Se alle indlæg