Har du forstået det?

Af Karin Røjkjær

Forstår du, hvad jeg siger? spørger den udenlandsk læge. Scenen er taget fra et ‘forskræp’ for en tv-udsendelse om ‘De udenlandske læger’, som DR1 sender mandag – og de følgende to mandage. Den kvindelige udenlandske læge i klippet sidder over for en ældre, mandlig patient, som tydeligvis ikke helt forstår, hvad der foregår.

Sproget skal mestres

Der er ingen tvivl om, at det danske sprog skal mestres af de mange udenlandske læger, som er blevet en nødvendighed i det danske sundhedsvæsen. Den udenlandske læge skal kunne forstå dansk, og skal samtidigt også kunne udtrykke sig så godt på dansk, at patienterne aldrig i tvivl om, at de får den bedst mulige behandling.

Sproget må og skal allerede tænkes ind selve rekrutteringen af de udenlandske læger. Selvfølgelig skal kandidaterne til et job i det danske sundhedsvæsen have den allerbedste faglige baggrund. Når det så er sagt, bør de ansættende have endog meget stort fokus på de sproglige kompetencer – eller det modsatte og turde fravælge ellers dygtige kandidater, som ikke har de store sproglige kompetencer.

Der er ikke nødvendigvis en en-til-en sammenhæng mellem at være en god læge og at være god til at lære et nyt sprog og vænne sig til at leve i et nyt land, hvor alt er nyt og anderledes.

Sprogscreening

Sproglige kompetencer kan afsløre sig i en sprogscreening, som blandt andet også sætter fokus på sociale kompetencer og evne til omstilling.

Der er ingen tvivl om, at de udenlandske læger er meget motiverede for at lære det danske sprog, når de ankommer til Danmark, og denne motivation skal udnyttes maksimalt. Det betyder, at undervisningen skal påbegyndes hurtigst muligt – og på et meget intensivt og højt niveau. Men den intensive og målrettede undervisning skal kombineres med en meget stor indsats fra lægerne. Selvstudium og hjemmearbejde er vigtige dele, når et nyt sprog skal læres på et højt niveau inden for ganske få måneder.

Rekruttering af de allerbedste

Omvendt vil motivationen til at lære dansk hurtigt forsvinde, hvis den udenlandske læge oplever at undervisningen ikke bliver prioriteret af ledelsen på afdelingen. Det er ikke muligt at lære dansk, samtidigt med at man skal lære alt om opbygningen af det danske sundhedsvæsen,  procedurer, it-systemer, udførelsen af daglige rutiner og meget, meget mere. Det er heller ikke muligt at forstå disse ting, hvis der ikke er indlært et dansk på et højt niveau.

Opgaven med at lære dansk er ganske enkelt så stor, at det er helt nødvendigt kun at rekruttere de udenlandske læger, som er de allerbedste – også til at lære dansk. Sprogscreeningen er den eneste sikre måde at gennemføre udvælgelsen af den bedste til stillingen som speciallæge i det danske sundhedsvæsen. Kun en sprogscreening kan sikre, at patienterne kan forstå lægen – og at lægen kan forstå patienten, som kan få en god og sikker behandling.

Mere af det der ikke virker?

De danske sprogskoler underviser udlændinge i dansk så de lige kan knibe sig igennem en Dansk Prøve 3. Men det er bare ikke det, der er behov for Hvorfor er det færre end hver tredje udlænding, som modtager undervisning i det officielle danske tilbud? Måske er der tale om et misforhold mellem efterspørgslen og den […]

Hjælp din udenlandske medarbejder

Lige nu er der et meget stort fokus på international rekruttering til mange typer job i Danmark, hvor arbejdsgiverne har særdeles svært ved at skaffe arbejdskraft. Senest har der i medierne været meget omtale af Region Midtjyllands initiativ for at skaffe psykiatere. Gennem syv år har jeg arbejdet med danskundervisning af mere end 50 udenlandske […]

Se alle artikler