Welcome to Denmark

Danish hospitals and a number of other private companies are in dire need of highly educated employees from abroad. In the hospitals it is vital that you as a doctor can speak fluent Danish and communicate perfectly with the patients.

It is also important for other types of companies that you as a highly qualified specialist can communicate flawlessly in Danish with colleagues and collaborators. Even in companies where the business language is e.g. English. Not least, it’s important for you that you can speak Danish well – the sooner the better.

International studies show that the more a foreign worker is familiar with the local language, the greater the likelihood is that he or she will be happy to live in his or her new country and would like to stay in the workplace. The Danish language is the key to success for both you as a highly educated foreigner in Denmark, for your family’s well-being and for your Danish workplace.

TalDansk.nu is highly intensive 1:1 Danish teaching organized in accordance with the European CEFR scale, where we certify your level. You will learn a well-functioning and correct Danish in only six months. Teaching takes place at your workplace and takes up an agreed part of your working hours. The tuition is paid by the workplace as part of your employment contract.

Intensiv danskundervisning her og nu lig med fastholdelse

Af Karin Røjkjær

Ved international rekruttering er intensiv danskundervisning her og nu af højtuddannede udlændinge ikke altid tænkt med. Men  undervisning i det danske sprog er af afgørende vigtighed, hvis udlændingene skal blive på det danske arbejdsmarked. Især intensiv danskundervisning for voksne her og nu er nøglen til succesfuld fastholdelse.

I erhvervskredse tales der meget om besværlighederne med at tiltrække arbejdskraft til de danske yderområder. Problemerne er mange: manglen på højtuddannede – især ingeniører it-specialister, manglen på uddannelsespladser på universiteterne, den svære tiltrækning af dygtige fagfolk, den umulige fastholdelse af allerede ansatte medarbejdere. På utallige konferencer bliver der sagt mange kloge ord om løsningen af disse problemer, men udgangspunktet er – næsten – altid det samme: Der er altid tale om danske medarbejdere.

Sikker færden på kendt jord

At ansætte danske medarbejdere er naturligvis også altid sikker færden på kendt jord. Men en gang imellem kunne danske arbejdsgivere længst væk fra uddannelsesinstitutionerne og hovedstaden med stor fordel tænke nye tanker. Hvem siger, at den bedst kvalificerede medarbejder nødvendigvis skal have dansk som modersmål?

En ingeniør, it-specialist eller læge fra USA, Ukraine, Polen eller Rumænien kan blive en faglig berigelse for virksomheden, selv om danske arbejdsgivere har en tilbøjelighed til at vige uden om denne umiddelbare løsning. Et af argumenterne imod udenlandske medarbejdere er nogen gange, at udenlandske medarbejdere ikke kan tale dansk. Denne anke er reel nok, men manglen er ikke større, end at en forholdsvis lille indsats kan kompensere. Som en naturlig del af rekrutteringsprocessen skal målrettet intensiv danskundervisning her og nu være en del af ’pakken’.

En investering i medarbejderens – og den eventuelle ægtefælles – sprogkundskaber bidrager enormt til både rekrutteringen og ansættelsen af nye medarbejdere. I udlandet vurderer kvalificerede ansøgere deres nye lande og arbejdsgivere på viljen og evnen til at undervise dem i deres nye lands sprog. I den proces bliver Danmark ofte valgt fra, fordi sprogundervisningen ikke er en del af ’pakken’ for den nye medarbejder. Det kommer til at betyde, at ikke nok med at danske virksomheder ikke kan rekruttere indenlands, men de kan heller ikke tiltrække de bedste fra udlandet. Nu er turen via den nedadgående spiral sat i gang.

Intensiv danskundervisning her og nu

Manglen på individuelt tilpasset danskundervisning på arbejdspladsen bidrager også på længere sigt til, at danske virksomheder taber markeder. For den manglende undervisning betyder, at de medarbejdere, som har været ansat ganske få år, ikke er tilbøjelige til at blive i Danmark. De bliver ikke en del af det sociale miljø blandt kollegerne, de falder ikke til og bliver en del af lokalsamfundet, hvor de bor, og deres ægtefælle har måske ikke kunnet komme ind på det danske arbejdsmarked.

Efter ganske få år vil livet i dette vakuum betyde, at de faglige udfordringer på arbejdspladsen ikke længere er nok til at fastholde den udenlandske medarbejder i Danmark. En vigtig medarbejder kan være tabt for virksomheden, og investeringen i at rekruttere ham er tabt. Uden at ændre på rutinerne kan historien gentage sig, og Danmark falder længere og længere tilbage i felten af vidensprægede lande.

Turen i spiralen har taget fart… Men solid intensiv danskundervisning her og nu kan stoppe turen ned – det kan være første skridt til at sikre fastholdelsen.

Læs mere på www.taldansk.nu

 

Hjælp din udenlandske medarbejder
17. februar 2022

Lige nu er der et meget stort fokus på international rekruttering til mange typer job i Danmark, hvor arbejdsgiverne har særdeles svært ved at skaffe arbejdskraft. Senest har der i medierne været meget omtale af Region Midtjyllands initiativ for at skaffe psykiatere. Gennem syv år har jeg arbejdet med danskundervisning af mere end 50 udenlandske […]

Hvorfor ikke vælge sprogøret?
14. januar 2020

Patientsikkerhed handler også om sprog. Med professionelle værktøjer kan man meget let spotte det bedste sprogøre blandt de fagligt egnede kandidater blandt udenlandske læger. Hvorfor bliver man så ved med at gøre mere af det, der ikke helt virker? Når man nu kan pege på den person, som vil være rigtig god til at lære […]

Se alle indlæg