Intensiv danskundervisning her og nu lig med fastholdelse

Af Karin Røjkjær

Ved international rekruttering er intensiv danskundervisning her og nu af højtuddannede udlændinge ikke altid tænkt med. Men  undervisning i det danske sprog er af afgørende vigtighed, hvis udlændingene skal blive på det danske arbejdsmarked. Især intensiv danskundervisning for voksne her og nu er nøglen til succesfuld fastholdelse.

I erhvervskredse tales der meget om besværlighederne med at tiltrække arbejdskraft til de danske yderområder. Problemerne er mange: manglen på højtuddannede – især ingeniører it-specialister, manglen på uddannelsespladser på universiteterne, den svære tiltrækning af dygtige fagfolk, den umulige fastholdelse af allerede ansatte medarbejdere. På utallige konferencer bliver der sagt mange kloge ord om løsningen af disse problemer, men udgangspunktet er – næsten – altid det samme: Der er altid tale om danske medarbejdere.

Sikker færden på kendt jord

At ansætte danske medarbejdere er naturligvis også altid sikker færden på kendt jord. Men en gang imellem kunne danske arbejdsgivere længst væk fra uddannelsesinstitutionerne og hovedstaden med stor fordel tænke nye tanker. Hvem siger, at den bedst kvalificerede medarbejder nødvendigvis skal have dansk som modersmål?

En ingeniør, it-specialist eller læge fra USA, Ukraine, Polen eller Rumænien kan blive en faglig berigelse for virksomheden, selv om danske arbejdsgivere har en tilbøjelighed til at vige uden om denne umiddelbare løsning. Et af argumenterne imod udenlandske medarbejdere er nogen gange, at udenlandske medarbejdere ikke kan tale dansk. Denne anke er reel nok, men manglen er ikke større, end at en forholdsvis lille indsats kan kompensere. Som en naturlig del af rekrutteringsprocessen skal målrettet intensiv danskundervisning her og nu være en del af ’pakken’.

En investering i medarbejderens – og den eventuelle ægtefælles – sprogkundskaber bidrager enormt til både rekrutteringen og ansættelsen af nye medarbejdere. I udlandet vurderer kvalificerede ansøgere deres nye lande og arbejdsgivere på viljen og evnen til at undervise dem i deres nye lands sprog. I den proces bliver Danmark ofte valgt fra, fordi sprogundervisningen ikke er en del af ’pakken’ for den nye medarbejder. Det kommer til at betyde, at ikke nok med at danske virksomheder ikke kan rekruttere indenlands, men de kan heller ikke tiltrække de bedste fra udlandet. Nu er turen via den nedadgående spiral sat i gang.

Intensiv danskundervisning her og nu

Manglen på individuelt tilpasset danskundervisning på arbejdspladsen bidrager også på længere sigt til, at danske virksomheder taber markeder. For den manglende undervisning betyder, at de medarbejdere, som har været ansat ganske få år, ikke er tilbøjelige til at blive i Danmark. De bliver ikke en del af det sociale miljø blandt kollegerne, de falder ikke til og bliver en del af lokalsamfundet, hvor de bor, og deres ægtefælle har måske ikke kunnet komme ind på det danske arbejdsmarked.

Efter ganske få år vil livet i dette vakuum betyde, at de faglige udfordringer på arbejdspladsen ikke længere er nok til at fastholde den udenlandske medarbejder i Danmark. En vigtig medarbejder kan være tabt for virksomheden, og investeringen i at rekruttere ham er tabt. Uden at ændre på rutinerne kan historien gentage sig, og Danmark falder længere og længere tilbage i felten af vidensprægede lande.

Turen i spiralen har taget fart… Men solid intensiv danskundervisning her og nu kan stoppe turen ned – det kan være første skridt til at sikre fastholdelsen.

Læs mere på www.taldansk.nu

 

Mere af det der ikke virker?

De danske sprogskoler underviser udlændinge i dansk så de lige kan knibe sig igennem en Dansk Prøve 3. Men det er bare ikke det, der er behov for Hvorfor er det færre end hver tredje udlænding, som modtager undervisning i det officielle danske tilbud? Måske er der tale om et misforhold mellem efterspørgslen og den […]

Hjælp din udenlandske medarbejder

Lige nu er der et meget stort fokus på international rekruttering til mange typer job i Danmark, hvor arbejdsgiverne har særdeles svært ved at skaffe arbejdskraft. Senest har der i medierne været meget omtale af Region Midtjyllands initiativ for at skaffe psykiatere. Gennem syv år har jeg arbejdet med danskundervisning af mere end 50 udenlandske […]

Se alle artikler