Danskundervisning er en nødvendighed

Af Karin Røjkjær

Højtuddannede og –specialiserede udenlandske medarbejdere kan løse mange problemer i danske virksomheder. Tal fra Dansk Arbejdsgiverforening siger, at der bliver flere og flere ansatte med udenlandsk baggrund.
Men det kan være rigtigt svært at tiltrække de allerdygtigste it-specialister, ingeniører eller læger fra udlandet, hvis de danske arbejdsgivere ikke indser, at udlændingene har brug for at lære dansk hurtigst muligt.

Selvom disse nye medarbejdere taler et godt engelsk, kan det i hverdagen være en stor udfordring, at kommunikationen skal foregå på engelsk, og hvis de nye medarbejdere skal have de bedste kort på hånden – og i det lange løb vælge at bosætte sig i området – har de brug for at lære dansk.

Med en hurtig og effektiv danskundervisning kan vi minimere de sproglige barrierer mellem den udenlandske medarbejder og virksomhedens øvrige ansatte hurtigt og effektivt. Det sikrer, at fejl og misforståelser bliver færre og mindre. Samtidigt bliver den udenlandske medarbejder hurtigere i stand til at navigere i de nye omgivelser, og hun eller han kan på længere sigt være mere tilbøjelig til at bosætte sig i lokalområdet.

I 2025 kommer Danmark til at mangle 10.000 ingeniører ifølge en undersøgelse, IDA og DI for Engineer the Future. Derfor vil det blive en tvingende nødvendighed at gøre, hvad der står i virksomhedernes og samfundets magt for at fastholde, de udlændinge det danske arbejdsmarked rekrutterer i udlandet. En vigtig del af denne fastholdelse er at tilbyde effektiv danskundervisning af udlændingene hurtigst muligt, efter kontrakten med den nye arbejdsgiver er underskrevet.

Mere af det der ikke virker?

De danske sprogskoler underviser udlændinge i dansk så de lige kan knibe sig igennem en Dansk Prøve 3. Men det er bare ikke det, der er behov for Hvorfor er det færre end hver tredje udlænding, som modtager undervisning i det officielle danske tilbud? Måske er der tale om et misforhold mellem efterspørgslen og den […]

Hjælp din udenlandske medarbejder

Lige nu er der et meget stort fokus på international rekruttering til mange typer job i Danmark, hvor arbejdsgiverne har særdeles svært ved at skaffe arbejdskraft. Senest har der i medierne været meget omtale af Region Midtjyllands initiativ for at skaffe psykiatere. Gennem syv år har jeg arbejdet med danskundervisning af mere end 50 udenlandske […]

Se alle artikler