Welcome to Denmark

Danish hospitals and a number of other private companies are in dire need of highly educated employees from abroad. In the hospitals it is vital that you as a doctor can speak fluent Danish and communicate perfectly with the patients.

It is also important for other types of companies that you as a highly qualified specialist can communicate flawlessly in Danish with colleagues and collaborators. Even in companies where the business language is e.g. English. Not least, it’s important for you that you can speak Danish well – the sooner the better.

International studies show that the more a foreign worker is familiar with the local language, the greater the likelihood is that he or she will be happy to live in his or her new country and would like to stay in the workplace. The Danish language is the key to success for both you as a highly educated foreigner in Denmark, for your family’s well-being and for your Danish workplace.

TalDansk.nu is highly intensive 1:1 Danish teaching organized in accordance with the European CEFR scale, where we certify your level. You will learn a well-functioning and correct Danish in only six months. Teaching takes place at your workplace and takes up an agreed part of your working hours. The tuition is paid by the workplace as part of your employment contract.

Danskundervisning er en nødvendighed

Af Karin Røjkjær

Højtuddannede og –specialiserede udenlandske medarbejdere kan løse mange problemer i danske virksomheder. Tal fra Dansk Arbejdsgiverforening siger, at der bliver flere og flere ansatte med udenlandsk baggrund.
Men det kan være rigtigt svært at tiltrække de allerdygtigste it-specialister, ingeniører eller læger fra udlandet, hvis de danske arbejdsgivere ikke indser, at udlændingene har brug for at lære dansk hurtigst muligt.

Selvom disse nye medarbejdere taler et godt engelsk, kan det i hverdagen være en stor udfordring, at kommunikationen skal foregå på engelsk, og hvis de nye medarbejdere skal have de bedste kort på hånden – og i det lange løb vælge at bosætte sig i området – har de brug for at lære dansk.

Med en hurtig og effektiv danskundervisning kan vi minimere de sproglige barrierer mellem den udenlandske medarbejder og virksomhedens øvrige ansatte hurtigt og effektivt. Det sikrer, at fejl og misforståelser bliver færre og mindre. Samtidigt bliver den udenlandske medarbejder hurtigere i stand til at navigere i de nye omgivelser, og hun eller han kan på længere sigt være mere tilbøjelig til at bosætte sig i lokalområdet.

I 2025 kommer Danmark til at mangle 10.000 ingeniører ifølge en undersøgelse, IDA og DI for Engineer the Future. Derfor vil det blive en tvingende nødvendighed at gøre, hvad der står i virksomhedernes og samfundets magt for at fastholde, de udlændinge det danske arbejdsmarked rekrutterer i udlandet. En vigtig del af denne fastholdelse er at tilbyde effektiv danskundervisning af udlændingene hurtigst muligt, efter kontrakten med den nye arbejdsgiver er underskrevet.

Udenlandske læger behøver målrettet dansk
09. november 2019

Sundhedsministeren mener ikke, at udenlandske læger der ser på røntgenbilleder eller opererer, behøver at lære så meget dansk Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har i nattens radioaviser slået til lyd for en forbedring af de udenlandske lægers danskkundskaber. Det kan kun være et fremskridt. Ministeren mener, at der skal være samme sprogkrav til læger fra EU- […]

Vi er et alternativ til vikarer og overarbejde
02. september 2019

TalDansk.nu giver en fast pris for medvirken ved internationale rekrutteringer af speciallæger Lægemanglen i især områder længst væk fra hovedstaden belaster sundhedsvæsnet unødigt. Ofte bliver problemerne på afdelingerne forsøgt løst med vikarer og overarbejde, eller man trækker på ressourcer andre steder i regionen. Det fører så igen til overarbejde  – og ingen af delene bidrager […]

Se alle indlæg