Virksomhedernes udbytte

Det danske sprog fastholder medarbejderen

Det er dyrt for virksomheder at rekruttere arbejdskraft fra udlandet, og det er ekstra dyrt, hvis medarbejderen hurtigt forlader arbejdspladsen igen.

Dyrebar viden går tabt, når en højtuddannet medarbejder siger farvel. Derfor ligger der stor værdi for virksomhederne i at fastholde medarbejderen i lang tid.

Her er det danske sprog en nøgle til succes for både virksomhed og medarbejder.

Selv hvis en virksomhed har engelsk som virksomhedssprog, er det vigtigt for virksomheden og for kulturen på arbejdspladsen, at de udenlandske medarbejdere taler dansk.

Når medarbejderen taler dansk, bliver han eller hun nemlig lettere integreret i det danske samfund, og dermed får de større lyst til at blive i Danmark – og forhåbentligt også i jobbet.

Kulturen på arbejdspladsen

For at kunne indgå 100 procent i jobfunktionen skal din medarbejder også kunne forstå alle nuancer af kulturen på arbejdspladsen.

Rutiner, normer og regler kan være meget forskellige fra land til land og i Danmark fra egn til egn. I Danmark har vi mange uskrevne regler og underforstået kommunikation.

Derfor er der behov for, at din nye udenlandske medarbejder også bliver oplyst om, hvordan kulturen er på arbejdspladsen i Danmark. Derved undgås mange misforståelser i hverdagen, fordi to kulturer taler forbi hinanden.

Når din medarbejder forstår kulturen på arbejdspladsen, bliver medarbejderen også mere tryg og tilpas i hverdagen og bliver dermed nemmere at fastholde end en medarbejder, som ikke føler sig tryg ved hverdagen, ikke forstår de kulturelle strukturer på arbejdspladsen, og som selv skal famle sig frem til, hvordan man gebærder sig.

De almindelige, kommunale sprogkurser fortæller ikke specifikt om kulturen på netop din arbejdsplads.

Integration i samfundet

Det er ikke kun i forhold til arbejdspladsen, at det danske sprog er vigtigt for danske virksomheder med højtuddannede udenlandske medarbejdere.

Når din medarbejder taler godt dansk, går integrationen i det omkringliggende samfund også hurtigere. Det øger chancerne for, at din udenlandske medarbejder bliver i jobbet, når vedkommende er godt integreret både lokalt og i Danmark som helhed.

Når en ny udenlandsk borger i Danmark taler dansk, er det nemmere at tale med pædagoger og lærere i børnehave og skole, at melde sig ind i lokale foreninger og i det hele taget at få danske venner.

Disse faktorer er altafgørende for, om din medarbejder har lyst til at blive i landet og i området.

Hvis integrationen i samfundet mislykkes, er medarbejderen mere tilbøjelig til at flytte igen.

En undersøgelse fra Expat Insider 2017: The World Through Expat Eyes konkluderer, at manglende sprogkundskaber er den største grund til, at udstationerede føler sig uvelkomne i et nyt land.

Over en tredjedel svarer i undersøgelsen, at sprogbarrieren er den største hindring for at få lokale venner. For medarbejdere under 30 år er tallet 44 %.

Der ligger altså en stor værdi i at lære dine udenlandske medarbejdere at tale godt dansk. Det er til gavn for både virksomhed og medarbejder.

Vi underviser over hele Danmark