Den bedste kandidat

Den faglige profil er uhyre væsentlig for den kommende læge, og der må ikke være tvivl om, at den faglige baggrund og de faglige erfaringer er væsentlige.

Hos TalDansk har vi ikke kompetencer til at vurdere udenlandske lægers faglighed.

Men vi har – via autorisation i brugen af internationalt anerkendte personligheds- og intelligenstest – mulighed for at kunne rådgive i valget blandt lige fagligt kvalificerede kandidater.

For den kommende læge i Danmark må der være et vist talent for at lære sprog.

Desværre har der været eksempler på rekruttering af udenlandske læger med meget begrænsede evner til at lære dansk.

En mislykket rekruttering er meget trist – for alle involverede – og meget dyr.

Derfor er udpræget sproglig intelligens et vigtigt parameter, når den endelige kandidat skal udpeges.

Den sproglige intelligens er med til at sikre, at kandidaten hurtigt vil kunne opnå det krævede niveau for at kunne være ansat i det danske sundhedsvæsen (se kravene her).

Ud over honoreringen af de formelle krav er det også en stor sikkerhed, at den udenlandske læge kan kommunikere sikkert med både patienter og kolleger.

En international rekruttering er en stor omkostning, og derfor er det væsentligt for den rekrutterende afdeling, at den udenlandske læge falder til og trives i sit nye job.

Jo længere tid lægen er ansat i sin stilling, jo bedre har investeringen betalt sig.

I hverdagen på afdelingen er gode sociale evner med til at sikre en god kommunikation med både patienter og kolleger.

Sociale kompetencer er med til at understøtte den gode kommunikation.

Derfor bør en sikker identifikation af sociale kompetencer være en naturlig del af rekrutteringsprocessen.

De sociale kompetencer er også med til at sikre, at den nye medarbejder og dennes familie får en god forankring i det danske samfund og knytter relationer, som er med til at fastholde hele familien i Danmark.

En stor fordel af at sikre dette er, at der i rekrutteringsprocessen også sikres, at en eventuel familie ikke kommer til at virke som et drivanker for den nyligt rekrutterede.

Vi underviser over hele Danmark